0 322 453 47 73 | 0 322 203 08 08 | taa@taa-adana.org.tr


İngilizce Sayılar, Yazılış, Okunuş ve Telaffuzları

29 Mart 2022

İngilizce Sayılar, Yazılış, Okunuş ve Telaffuzları

İngilizce sayılar, bu dili öğrenmek isteyenlerin ilk olarak odaklanması gereken konulardandır. İngilizce konuşurken ödeme, yaş, saat, sipariş gibi birçok konuda sayıları kullanmanız gerekmektedir. Günlük yaşamın her anında sayılar kullanılmaktadır. İngilizce sayıların eksik ya da hatalı bilinmesi ve kullanımı problemlere neden olabilir. Bu yüzden İngilizce sayıların yazılışı, okunuşu ve telaffuzuna dair detayları öğrenmeniz için sizin için bu kılavuzu hazırladık.

İngilizce Sayılar Hakkında Bilgiler

İngilizce sayılar, bazı istisnalar olsa bile, belirli bir sistem ve mantığa dayanır. Bu nedenle İngilizce sayıların öğrenilmesi oldukça kolaydır. İngilizce sayıların mantığını öğrendikten anda bütün sayılara hakim olabilirsiniz.

İngilizce Sayıların Okunuşunu Öğrenme ve Kurallar

  • İngilizcede sayıları öğrenmek için ilk önce İngilizce rakamları 0-9 arasında ezberleyin.
  • İngilizce 12’den 19’a kadar olan sayıların sonuna “teen” eki getirilir ve bu sayıları söz konusu kurala göre öğrenmek en doğrusudur.
  • İngilizce sayılarda belli bir mantık olsa bile, 11 ve 12 sayıları istisnaya sahiptir. Bu nedenle fazla düşünmeden ezberlemenizi öneririz.
  • İngilizce sayılarda 0-100 arasını öğrenebilmek için 10 ve katlarını (20,30,40 gibi) öğrenmeniz gerekir.

Böylece geri kalan sayıları ezberlemenize gerek kalmadan, ufak bir mantık kurarak İngilizce sayıları kolaylıkla hatırlayabilirsiniz.

İngilizce Sıra Sayılarını Öğrenme ve Kurallar

İngilizce sıra sayıları okunurken sonuna “th” ifadesi eklenir. İstisna olarak sayının sonu 1 ile bitiyorsa “st”, 2 ile bitiyorsa “nd”, 3 ile bitiyorsa “rd” eklenir. 11, 12 ve 13 için özel bir kural vardır ve bu sayıların sonuna “th” eklenir.

1’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar ve Türkçe Okunuşları

İngilizce sayılar ve Türkçe okunuşları aşağıda listelenmiştir.

Sayma Sayısı
(Cardinal Number)
Sayma Sayısı
İngilizce Yazımı
Sayma Sayısı
Türkçe Okunuşu
Sıra Sayısı
(Ordinal Numbers)
Sıra Sayısı
Türkçe Karşılığı
0Zerozirou0sıfırıncı
1Onevan1st: Firstbirinci
2Twotu2nd: Secondikinci
3Threetıri3rd: Thirdüçüncü
4Fourfor4th: Fourthdördüncü
5Fivefayf5th: Fifthbeşinci
6Sixsiks6th: Sixthaltıncı
7Sevensevın7th: Seventhyedinci
8Eighteyt8th: Eighthsekizinci
9Ninenayn9th: Ninthdokuzuncu
10Tenten10th: Tenthonuncu
11Elevenelevın11th: Eleventhon birinci
12Twelvetvelf12th: Twelfthon ikinci
13Thirteentörtiin13th: Thirteenthon üçüncü
14Fourteenfortiin14th: Fourteenthon dördüncü
15Fifteenfiftiin15th: Fifteenthon beşinci
16Sixteensikstiin16th: Sixteenthon altıncı
17Seventeensevıntiin17th: Seventeenthon yedinci
18Eighteeneytiin18th: Eighteenthon sekizinci
19Nineteennayntiin19th: Nineteenthon dokuzuncu
20Twentytıventi20th: Twentiethyirminci
21Twenty-onetıventi van21st: Twenty-Firstyirmi birinci
22Twenty-twotıventi tu22nd: Twenty-Secondyirmi ikinci
23Twenty-threetıventi tıri23rd: Twenty-Thirdyirmi üçüncü
24Twenty-fourtıventi for24th: Twenty-Fourthyirmi dördüncü
25Twenty-fivetıventi fayf25th: Twenty-Fifthyirmi beşinci
26Twenty-sixtıventi six26th: Twenty-Sixthyirmi altıncı
27Twenty-seventıventi seven27th: Twenty-Seventhyirmi yedinci
28Twenty-eighttıventi eyt28th: Twenty-Eighthyirmi sekizinci
29Twenty-ninetıventi nayn29th: Twenty-Ninthyirmi dokuzuncu
30Thirtytörti30th: Thirtiethotuzuncu
31Thirty-onetörti van31st: Thirty-Firstotuz birinci
32Thirty-twotörti tu32nd: Thirty-Secondotuz ikinci
33Thirty-threetörti tıri33rd: Thirty-Thirdotuz üçüncü
34Thirty-fourtörti for34th: Thirty-Fourthotuz dördüncü
35Thirty-fivetörti fayf35th: Thirty-Fifthotuz beşinci
36Thirty-sixtörti siks36th: Thirty-Sixthotuz altıncı
37Thirty-seventörti sevın37th: Thirty-Seventhotuz yedinci
38Thirty-eighttörti eyt38th: Thirty-Eighthotuz sekizinci
39Thirty-ninetörti nayn39th: Thirty-Ninthotuz dokuzuncu
40Fortyforti40th: Fortiethkırkıncı
41Forty-oneforti van41st: Forty-Firstkırk birinci
42Forty-twoforti tu42nd: Forty-Secondkırk ikinci
43Forty-threeforti tıri43rd: Forty-Thirdkırk üçüncü
44Forty-fourforti for44th: Forty-Fourthkırk dördüncü
45Forty-fiveforti fayf45th: Forty-Fifthkırk beşinci
46Forty-sixforti siks46th: Forty-Sixthkırk altıncı
47Forty-sevenforti sevın47th: Forty-Seventhkırk yedinci
48Forty-eightforti eyt48th: Forty-Eighthkırk sekizinci
49Forty-nineforti nayn49th: Forty-Ninthkırk dokuzuncu
50Fiftyfifti50th: Fiftiethellinci
51Fifty-onefifti van51st: Fifty-Firstelli birinci
52Fifty-twofifti tu52nd: Fifty-Secondelli ikinci
53Fifty-threefifti tıri53rd: Fifty-Thirdelli üçüncü
54Fifty-fourfifti for54th: Fifty-Fourthelli dördüncü
55Fifty-fivefifti fayf55th: Fifty-Fifthelli beşinci
56Fifty-sixfifti siks56th: Fifty-Sixthelli altıncı
57Fifty-sevenfifti sevın57th: Fifty-Seventhelli yedinci
58Fifty-eightfifti eyt58th: Fifty-Eighthelli sekizinci
59Fifty-ninefifti nayn59th: Fifty-Ninthelli dokuzuncu
60Sixtysiksti60th: Sixtiethatmışıncı
61Sixty-onesiksti van61th: Sixty-Firstatmış birinci
62Sixty-twosiksti tu62nd: Sixty-Secondatmış ikinci
63Sixty-threesiksti tıri63rd: Sixty-Thirdatmış üçüncü
64Sixty-foursiksti for64th: Sixty-Fourthatmış dördüncü
65Sixty-fivesiksti fayf65th: Sixty-Fifthatmış beşinci
66Sixty-sixsiksti siks66th: Sixty-Sixthatmış altıncı
67Sixty-sevensiksti sevın67th: Sixty-Seventhatmış yedinci
68Sixty-eightsiksti eyt68th: Sixty-Eighthatmış sekizinci
69Sixty-ninesiksti nayn69th: Sixty-Ninthatmış dokuzuncu
70Seventysevınti70th: Seventiethyetmişinci
71Seventy-onesevınti van71st: Seventy-Firstyetmiş birinci
72Seventy-twosevınti tu72nd: Seventy-Secondyetmiş ikinci
73Seventy-threesevınti tıri73rd: Seventy-Thirdyetmiş üçüncü
74Seventy-foursevınti for74th: Seventy-Fourthyetmiş dördüncü
75Seventy-fivesevınti fayf75th: Seventy-Fifthyetmiş beşinci
76Seventy-sixsevınti siks76th: Seventy-Sixthyetmiş altıncı
77Seventy-sevensevınti sevın77th: Seventy-Seventhyetmiş yedinci
78Seventy-eightsevınti eyt78th: Seventy-Eighthyetmiş sekizinci
79Seventy-ninesevınti nayn79th: Seventy-Ninthyetmiş dokuzuncu
80Eightyeyti80th: Eightiethsekseninci
81Eighty-oneeyti van81st: Eighty-Firstseksen birinci
82Eighty-twoeyti tu82nd: Eighty-Secondseksen ikinci
83Eighty-threeeyti tıri83rd: Eighty-Thirdseksen üçüncü
84Eighty-foureyti for84th: Eighty-Fourthseksen dördüncü
85Eighty-fiveeyti fayf85th: Eighty-Fifthseksen beşinci
86Eighty-sixeyti siks86th: Eighty-Sixthseksen altıncı
87Eighty-seveneyti sevın87th: Eighty-Seventhseksen yedinci
88Eighty-eighteyti eyt88th: Eighty-Eighthseksen sekizinci
89Eighty-nineeyti nayn89th: Eighty-Ninthseksen dokuzuncu
90Ninetynaynti90th: Ninetiethdoksanıncı
91Ninety-onenaynti van91st: Ninety-Firstdoksan birinci
92Ninety-twonaynti tu92nd: Ninety-Seconddoksan ikinci
93Ninety-threenaynti tıri93rd: Ninety-Thirddoksan üçüncü
94Ninety-fournaynti for94th: Ninety-Fourthdoksan dördüncü
95Ninety-fivenaynti fayf95th: Ninety-Fifthdoksan beşinci
96Ninety-sixnaynti siks96th: Ninety-Sixthdoksan altıncı
97Ninety-sevennaynti sevın97th: Ninety-Seventhdoksan yedinci
98Ninety-eightnaynti eyt98th: Ninety-Eighthdoksan sekizinci
99Ninety-ninenaynti nayn99th: Ninety-Ninthdoksan dokuzuncu
100one-hundredvan handırıd (e handırıd)100th: Hundredthyüzüncü

İngilizce Ondalık Sayıların Okunuşu (Decimal Numbers)

İngilizcede ondalık sayılar okunurken, ondalık işareti “point,” her bir basamak teker teker rakam olarak okunur. Parasal tutarlar okunurken bu kural uygulanmaz.

Ondalık SayıOndalık Sayı İngilizce Okunuşu
0.5point five
0.75point seven five
0.78point seven eight
0.09point zero nine
0.3149point three one four nine
1.75one point seven five

İngilizce Kesirli Sayıların Okunuşu (Fractional Numbers)

İngilizcede kesirli sayıların payı sayma sayıları kullanılarak, paydası ise sıra sayıları kullanılarak okunur. İngilizce sayma sayıları ve sıra sayıları tablosunu bu yazıda daha önce sizlerle paylaşmıştık.

İngilizce kesirli sayılarda eğer pay 1’den büyükse, paydadaki sıra sayısı çoğul yapılarak okunur. Bu kural, 2 rakamı haricindeki tüm sayılar için geçerlidir. Paydadaki rakam 2 olduğunda, pay 1 ise “half” olarak, pay 1’den büyük ise “halves” olarak okunur.

Kesirli SayıKesirli Sayı İngilizce Okunuşu
1/3one third
3/4three fourths
1/6one sixths
5/6five sixths
1/2one half
5/2five halves

İngilizce Yüzdeli Sayıların Okunuşu (Percent Numbers)

İngilizcede yüzdeki sayıları okumak için ilk önce sayı okunur sonra “percent” kelimesi eklenir.

Yüzdeli SayıYüzdeki Sayı İngilizce Okunuşu
4%four percent
10%ten percent
35%thirty five percent
35.75%thirty five point sevent five percent
100%one hundred percent
200%two hundred percent

İngilizce Paranın Okunuşu

İngilizce paranın okunması için önce tüm sayı okunur sonra da para birimi eklenir. Eğer para tutarında ondalık sayı varsa noktadan önceki ve sonraki kısımlar ayrı ayrı okunur. İngilizce para birimleri okunurken madeni paranın bir adı varsa bu ad ondalık sayının sonuna eklenir. Akılda tutulması gereken önemli husus ondalık sayıların bu şekilde okunmadığı, bu kuralın sadece para birimleri için geçerli olduğudur.

Para TutarıPara Tutarının İngilizce Okunuşu
35$thirty five dollars
56€fifty six euros
150₤one hundred and fifty pounds
$63.75sixty three dollars and seventy five cents
€11.55eleven euros fifty five
₤10.40ten pounds forty

İngilizce Ölçü Birimlerini Okunuşu (Measurement Units)

İngilizce ölçülerin okunması için önce sayı ve sonrasında da ölçü birimi okunur. İngilizcede ölçü birimleri genellikle kısaltılarak yazılır.

İngilizce ÖlçüÖlçülerin İngilizce Okunuşu
50 mfifty meters
35 km/hthirty five kilometers per hour
12 fttwelve feet
3 Lthree leters
2 tbsptwo tablespoons
1 tspone teaspoon

İngilizce Yılların Okunuşu

İngilizce yılların okunuşu diğer sayıların okunuşuna göre farklıdır. Genel olarak, yıl 4 haneli bir sayı ise, önce ilk iki hane bir tam sayı olarak okunur, daha sonra diğer iki hane başka bir tam sayı olarak okunur.

İngilizcede 1000’li yıllar okunurken sayı, ikiye ayrılır ve iki tane onluk sayı söylüyormuş gibi okunur.

İngilizce YılTarih Olarak İngilizce Okunuşu
1930 (Atatürk’ün Berlitz’e teşekkür mektubu göndermesi)One thousand nine hundred thirty
1912 (Türkiye’nin ilk dil okulu Berlitz’in İstanbul’da açılışı)One thousand nine hundred twelve
1881 (Atatürk’ün doğum yılı)One thousand eight hundred eighty one
1878 (Berlitz’in kuruluş yılı)One thousand eight hundred seventy eight
1453 (İstanbul’un fethi)One thousand four hundred fifty three
1071 (Anadolu’nun fethinin başlangıcı)One thousand seventy one

İngilizcede 1000’li yıllar “00”’ ile bitiyor ise öndeki sayıları onluk halinde okur, sonrasını “hundred” olarak okuruz.

İngilizce YılTarih Olarak İngilizce Okunuşu
1100Eleven hundred
1200Twelve hundred
1300Thirteen hundred
1500Fifteen hundred
1800Eighteen hundred
1900Nineteen hundred

İngilizcede 2000 ve 2010 arasındaki yıllar, binli sayılar nasıl okunuyorsa aynı şekilde okunur.

İngilizce YılTarih Olarak İngilizce Okunuşu
2000Two thousand
2001Two thousand and one
2002Two thousand and two
2005Two thousand and five
2009Two thousand and nine
2010Two thousand and ten

İngilizcede 2010 yılından sonraki yıllar ise ya sayının kendisini okuyarak ya da sayıyı ikiye bölerek okunur.

İngilizce YılTarih Olarak İngilizce Okunuşu
2011twenty eleven veya two thousand eleven
2012twenty twelve veya two thousand twelve
2013twenty thirteen veya two thousand thirteen
2015twenty fifteen veya two thousand fifteen
2020twenty twenty veya two thousand twenty
2021twenty twenty one veya two thousand twenty one
2022 Yılını İngilizcede Nasıl Söyleriz?

2022 yılında olduğumuz için 2022 yılını “twenty twenty two” veya “two thousand twenty two” olarak söyleriz.

İngilizcede BC ve AD Nedir? BC ve AD İngilizcede Nasıl Kullanılır?

İngilizcede milattan önce olan yılları BC harflerini kullanarak ifade ederiz. İngilizcede milattan önce olan yılları AD harflerini kullanarak ifade ederiz.

İngilizcede sayıların sonuna milattan önceki yıllar için “BC”, milattan sonraki yıllar için “AD” kullanırız.

İngilizede BC, “Before Christ” yani “İsa’dan Önce” anlamına gelir ve milattan önceki zaman dilimini ifade eder. AD ise “Anno Domini” yani “İsa’dan sonra” anlamına gelir ve mmilattan sonraki zaman dilimini ifade eder.

İngilizce YılTarih Olarak İngilizce Okunuşu
670 DCSix hundred and seventy DC
1500 ADFifteen hundred AD