Reşatbey TAD: (0322-453-47-73) | Güzelyalı TAD: (0322-203-08-08) | taa@taa-adana.org.tr

İlköğretim İngilizcesi


İlk Öğretim İngilizcesi

Bu kursun amacı , öğrenciyi okuldaki İngilizce derslerinde daha katılımcı olmaya sevk etmenin yanı sıra, öğrencilere İngilizcenin temelini sağlam bir şekilde vererek öğrenmenin ne kadar zevkli olduğunun farkına vardırılıp, çocukların bu dili sevmesini sağlamaktır.

Derslerde oyun ve şarkılar kullanılarak eğlenerek öğrenmeye teşvik edilir böylece okuldaki derslerinde daha ilgili ve aktif öğrenciler yetiştiririz.

Yabancı dil eğitimine küçük yaşlarda başlandığı takdirde alınacak sonucun , ileri yaşlarda başlayanlara oranla çok daha başarılı olduğu bir gerçektir.

Yeni öğretim teknikleri göz önüne bulundurularak , öğrencilerin İngilizceyi interaktif bir şekilde , eğlenerek ve dili aktif kullanarak kusursuz almaları hedeflenmiştir.

Öğrenciye kursa başlamadan önce bir seviye tespit sınavı verilir ve seviyelerine  göre yerleştirilir.

Eğitim materyalleri dilin 4 ana becerilerini (konuşma, dinleme, okuma ve yazma ) geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Ayrıca ders kitapları Online Workbook destekli olup, öğrencilerin ders dışında öğrendiklerini pekiştirmeye yöneliktir.

Başlangıç düzeyden itibaren dersler ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler ile    desteklenir . Böylece öğrenciler gramer dışında pratik yapma imkanı bulurlar.

Eğitimler sonunda çocuklarımızı daha iyi bir gelecek ve başarılı bir kariyer beklemektedir. İngilizceyi hatasız öğrenecektir, okul derslerinde başarısı artacaktır, dil öğreniminde kendine güveni artacaktır, arkadaş çevresinde prestijli olacaktır, iletişim kurmakta daha rahat olacaktır.

Tüm bu özellikleri , eğlenceli ve interaktif ortamlarda uzman yerli ve yabancı kadromuz eşliğinde kazanacaktır.

İlköğretim grupları için eğitim , toplam 12 kur (480 ders saati) olup, her bir kur 40 ders saatinden oluşmaktadır.

12. kuru  tamamlayan öğrenciler orta seviye İngilizce düzeyinde mezun olup,  sertifika alırlar. İngilizce bilgisini ileri düzeye taşımak isteyen öğrenciler,  seviye tespit sınavına girerek , hak ettikleri kurdan yetişkin grup programına dahil olabilirler.

Kursumuzdaki tüm kurlara devam etme zorunluluğu yoktur. Öğrenciler  kursumuza bir kur  bağlı olup uzun vadede her hangi bir senet veya sözleşme yapılmamaktadır.