Reşatbey TAD: (0322-453-47-73) | Güzelyalı TAD: (0322-203-08-08) | taa@taa-adana.org.tr

Genel İngilizce


Genel İngilizce Kursları,  İngilizce öğrenmek, İngilizce’sini ilerletmek ve pratik yapmak isteyen her yaş ve meslek grubundan kişilere yöneliktir.

Bu kurslara öğrenciler, çalışanlar, okul başarısını yükseltmek isteyenler, turistik veya iş amaçlı yurt dışına gidecekler ve diğer çeşitli nedenlerle İngilizce öğrenmek isteyenler katılmaktadır.

Genel İngilizce programlarında , başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar her seviyeye uygun İngilizce eğitimi verilir. Her ay tüm seviyelerde sınıflar açılır. Bu kurslarda , Avrupa Birliğinin öngördüğü standartlara uygun eğitim verilmektedir.

Kursiyerlerin büyük sorunu olduğu düşünülen “ konuşma “ zorluğunun en aza indirgenmesi için kurs programı dahilinde “iletişimsel” eğitim metodu uygulanmaktadır. Bu metod,  yalnızca teorik bilgilendirmeyle kalmayıp, her öğrenciyi konuşturmaya yöneliktir.  Ayrıca başlangıç düzeyinden olmak üzere , dersler ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerle desteklenir. Böylece kişiler gramer dışında pratik yapma imkanı bulurlar.

TAD’nde dilin dört becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktivitelerinin bir arada kullanılması ve öğrencilerin dil düzeyleri göz önünde bulundurularak yaş, seviye ve amaca yönelik değişik kurslar düzenlenmektedir.

Kursumuzda Avrupa Dil Portfolyosu(CEFR) değerlendirme sistemine göre A1-A2-B1-B2-C1-C2 olmak üzere 6 seviye bulunmaktadır. Kursumuz her bir seviyeyi kendi içerisinde 3 bölüme (başlangıç-orta-son) ayırmaktadır.

genel ingilizce
genel ingilizce

Böylece kursumuzda toplamda 15 kur bulunmaktadır. Her bir kur 40 ders saati olup, her seviye 120 ders saatini kapsar. Öğrenciler kursumuza kurluk sistemde kayıt olurlar.

DÖNEMLER

Bir akademik yıl, Eylül ayında başlayıp yıl boyunca kesintisiz devam eder. Bu süre içinde kurslar 11 dönem halinde sunulur. Her bir dönem  bir kur olup, 40 ders saatinden oluşur. Her dönemde bütün seviyelerde  sınıf  açılır. Toplam 15 kuru (600 saat) tamamlayan öğrenciler sertifika almayı hak ederler.  Hafta içi ve hafta sonu farklı program seçenekleri bulunmaktadır.

KUR SİSTEMİ

Hafta içi (sabah, öğleden sonra ve akşam) grupları ile hafta sonu gruplarımız mevcuttur. Kursumuz toplam 15 kur (600 saat) olup, 15. kuru tamamlayan öğrenciler sertifika almayı hak ederler. Mezuniyeti tamamlamayıp ara kurlardan ayrılmak isteyen öğrencilere ise İngilizce seviyelerini  belirtir çıkış belgesi verilir.

Öğrencilerimiz bir üst kura geçebilmek ve eğitimlerindeki başarılarını değerlendirmek amacıyla, kur ortasında ara sınava, kur sonunda ise bitirme sınavına girerler. Sınav sonucuna göre başarılı olan öğrenciler bir üst kura geçmeye hak kazanırlar.

Bir üst kura  kayıt yenileme  işleminin,  kurun sona erdiği final günü yapılması gerekmektedir. Öğrenciler  kursumuza kurluk bağlı olduğu için  kayıt yenileme sistem tarafından otomatik olarak yapılmaz.

Kurslarımıza 15 kur devam etme zorunluluğu olmayıp buna dair herhangi bir senet veya sözleşme yapılmamaktadır. Öğrenci kursumuza kurluk bağlıdır.

SEVİYE BELİRLEME  

Kursa katılmak isteyenlerin, özellikle mevcut dil düzeyleri, daha önce kurs görüp görmedikleri, yabancı dile niçin gereksinim duydukları öğrenilir. Kursiyerin  açıklamaları esas alınarak, hiç İngilizce bilmeyenler doğrudan başlangıç sınıflarına alınırlar. Belli bir düzeyde İngilizce bilgisine sahip olanlar ise, İngilizce seviyelerini belirleyecek bir seviye tespit sınavına girerler. Kayıt, bu sınavdan alınan puana göre belirlenen düzeydeki sınıfa  yapılır. Tüm bu çabalardan amaç, bireyin bulunduğu grupla uyum içinde hedefine adım adım yaklaşmasını sağlamaktır.

KAYIT ŞARTLARI

Kayıt için nüfus cüzdanı fotokopisi ve bir adet  resim gereklidir. Bir kursiyer hangi ders saatleri için kayıt yaptırmışsa kur sonuna kadar o grupta kurslara devam eder. Dersler başladıktan sonra saat ve sınıf değişikliği yapılmaz. Bu değişiklikler ancak kur bittikten sonra, kayıt yenileme esnasında gerçekleştirilebilir. Bir kurun ücreti kayıt esnasında nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir. Kayıt olduktan sonra ücret iadesi yapılmaz.