Reşatbey TAD: (0322-453-47-73) | Güzelyalı TAD: (0322-203-08-08) | taa@taa-adana.org.tr

Öğretim Metodu


Öğretim Metodu

Kursiyerlerin büyük sorunu olduğu düşünülen “konuşma” zorluğunun en aza indirgenmesi için  kurs programı dahilinde “iletişimsel” eğitim metodu uygulanmaktadır. Bu metod, yalnızca teorik bilgilendirmeyle kalmayıp, her öğrenciyi konuşturmaya yöneliktir. Derste yapılan aktiviteler, çalışmalar ve öğrenciler arasındaki dialoglarla her an aktif bir öğrenciyi hedeflemektedir.

Ayrıca başlangıç düzeyden olmak üzere, dersler ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerle desteklenir. Böylelikle öğrenciler gramer dışında pratik yapma imkanı bulurlar

İngilizce Kurslarımız