0 322 453 47 73 | 0 322 203 08 08 | taa@taa-adana.org.tr


İngilizce Telaffuz Kuralları


İngilizce Telaffuz Kuralları

İngilizce öğrenirken kelimeleri doğru bir şekilde söyleyebilmemiz için gerekli telaffuz kurallarını öğrenmemiz gerekir. Edindiğim telaffuz kurallarını sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız haydi başlayalım.

Telaffuz Kuralları

– İngilizcede sona gelen “-e” harfi genelde telaffuz edilmez.

 • come : kam -> gelmek, hadi
 • culture : kalçır -> kültür
 • make : meyk -> yapmak
 • face : feys -> yüz

– “A”, “a” harfi e veya ey şeklinde okunur.

 • apple : epıl -> elma
 • alien : elyın -> uzaylı
 • make : meyk -> yapmak
 • table : teybıl -> tablo

– “C”, “c” harfi iki şekilde telaffuz edilir :

1- Harften sonra, yumuşak bir ünlü (e,i) varsa kelime “s” şeklinde okunur.

 • city : siti -> şehir
 • cite : sayt -> anmak
 • cell : sell -> hücre

2- “c” harfinden sonra sert bir ünlü gelirse (a, o, u) veya ünsüz bir kelime gelirse “k” şeklinde telaffuz edilir.

 • cat : ket -> kedi
 • come : kam -> gelmek, hadi
 • cup : kap -> fincan
 • conduct : kondakt -> yönetmek
 • concrete : konkreyt -> somut

– “i” harfi kelime içinde “ay” şeklinde telaffuz edilir.

 • might : mayt -> güç, zor
 • night : nayt -> gece
 • white : vayt -> beyaz
 • side : sayt -> yan, taraf

– “o” harfi kelimeye göre 4 farklı (a, o, u, ı) şekilde telaffuz edilir. Telaffuz edilirken “oo” şeklinde ise “u” olarak okunur.

 • come : kam -> gelmek, hadi
 • God : gad -> Tanrı
 • shop : şop -> mağaza
 • common : kamın -> ortak
 • bacon : beykın -> domuz pastırması
 • good : gud -> iyi
 • wood : wud -> ahşap
 • school : sukul -> okul

– “g” harfi 3 farklı şekilde telaffuz edilir.

1- (a, o, u, r) harflerinden önce gelirse, Türkçe’deki gibi “g” şeklinde okunur.

 • glad : gıled -> mutlu
 • good : gud -> iyi
 • guy : gay -> arkadaş, erkek
 • grade : greyd -> not, derece

2- (e, i) harflerinden önce g veya c şeklinde okunur.

 • get : get -> almak
 • general : cenıral -> genel, umumi
 • generate : cenereyt -> meydana getirmek
 • genius : ciniyus -> dahi, zeki
 • Gilbert : cılbırt -> Erkek İsmi

3- “gh” önüne i gelmeyince “f” şeklinde telaffuz edilir.

 • enough : inaf -> yeterli
 • tough : taf -> sert, kuvvetli

– “kn” ile başlayan kelimelerde “k” harfi okunmaz.

 • know : nov -> bilmek
 • knife : nayf -> bıçak
 • knee : nii -> diz
 • knight : nayt -> şövalye

– “ho” ile başlayan kelimelerde “h” harfi okunmaz.

 • honour : anır -> onur, şeref
 • hour : awır -> saat

– “wr” ile başlayan kelimelerde “w” harfi okunmaz.

 • write : rayt -> yazmak
 • wrong : rong -> yanlış
 • wrist : rist -> bilek

– “ch” ile başlayan kelimeler ç şeklinde telaffuz edilir.

 • chat : çet -> sohbet
 • chief : çif -> şef
 • cheese : çis -> peynir

– “sh” ile başlayan kelimeler “ş” şeklinde telaffuz edilir.

 • she : şi -> kız
 • ship : şip -> gemi
 • shake : şeyk -> sallamak

– “ph” ile başlayan kelimelerde “f” harfi sesini verir.

 • phantom : fentım -> hayalet
 • philosophy : filosofi -> felsefe
 • telephone : telıfon -> telefon

– “u” harfi kelime başlarındaysa ; “ye, yu” şeklinde ve uzun okunur.

 • union : yunion -> sendika, birlik
 • uniform : yuniform -> üniforma
 • unit : yunit -> birim

– “tion” , şın şeklinde telaffuz edilir.

 • competition : kompetişın -> rekabet
 • frustration : frastıreyşın -> hayal kırıklığı
 • multiplication : maltipleyşın -> çoğalma