0 322 453 47 73 | 0 322 203 08 08 | taa@taa-adana.org.tr


İngilizce Telaffuz Kuralları

29 Mart 2022

İngilizce Telaffuz Kuralları

İngilizce öğrenirken kelimeleri doğru bir şekilde söyleyebilmemiz için gerekli telaffuz kurallarını öğrenmemiz gerekir. Edindiğim telaffuz kurallarını sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız haydi başlayalım.

Telaffuz Kuralları

– İngilizcede sona gelen “-e” harfi genelde telaffuz edilmez.

 • come : kam -> gelmek, hadi
 • culture : kalçır -> kültür
 • make : meyk -> yapmak
 • face : feys -> yüz

– “A”, “a” harfi e veya ey şeklinde okunur.

 • apple : epıl -> elma
 • alien : elyın -> uzaylı
 • make : meyk -> yapmak
 • table : teybıl -> tablo

– “C”, “c” harfi iki şekilde telaffuz edilir :

1- Harften sonra, yumuşak bir ünlü (e,i) varsa kelime “s” şeklinde okunur.

 • city : siti -> şehir
 • cite : sayt -> anmak
 • cell : sell -> hücre

2- “c” harfinden sonra sert bir ünlü gelirse (a, o, u) veya ünsüz bir kelime gelirse “k” şeklinde telaffuz edilir.

 • cat : ket -> kedi
 • come : kam -> gelmek, hadi
 • cup : kap -> fincan
 • conduct : kondakt -> yönetmek
 • concrete : konkreyt -> somut

– “i” harfi kelime içinde “ay” şeklinde telaffuz edilir.

 • might : mayt -> güç, zor
 • night : nayt -> gece
 • white : vayt -> beyaz
 • side : sayt -> yan, taraf

– “o” harfi kelimeye göre 4 farklı (a, o, u, ı) şekilde telaffuz edilir. Telaffuz edilirken “oo” şeklinde ise “u” olarak okunur.

 • come : kam -> gelmek, hadi
 • God : gad -> Tanrı
 • shop : şop -> mağaza
 • common : kamın -> ortak
 • bacon : beykın -> domuz pastırması
 • good : gud -> iyi
 • wood : wud -> ahşap
 • school : sukul -> okul

– “g” harfi 3 farklı şekilde telaffuz edilir.

1- (a, o, u, r) harflerinden önce gelirse, Türkçe’deki gibi “g” şeklinde okunur.

 • glad : gıled -> mutlu
 • good : gud -> iyi
 • guy : gay -> arkadaş, erkek
 • grade : greyd -> not, derece

2- (e, i) harflerinden önce g veya c şeklinde okunur.

 • get : get -> almak
 • general : cenıral -> genel, umumi
 • generate : cenereyt -> meydana getirmek
 • genius : ciniyus -> dahi, zeki
 • Gilbert : cılbırt -> Erkek İsmi

3- “gh” önüne i gelmeyince “f” şeklinde telaffuz edilir.

 • enough : inaf -> yeterli
 • tough : taf -> sert, kuvvetli

– “kn” ile başlayan kelimelerde “k” harfi okunmaz.

 • know : nov -> bilmek
 • knife : nayf -> bıçak
 • knee : nii -> diz
 • knight : nayt -> şövalye

– “ho” ile başlayan kelimelerde “h” harfi okunmaz.

 • honour : anır -> onur, şeref
 • hour : awır -> saat

– “wr” ile başlayan kelimelerde “w” harfi okunmaz.

 • write : rayt -> yazmak
 • wrong : rong -> yanlış
 • wrist : rist -> bilek

– “ch” ile başlayan kelimeler ç şeklinde telaffuz edilir.

 • chat : çet -> sohbet
 • chief : çif -> şef
 • cheese : çis -> peynir

– “sh” ile başlayan kelimeler “ş” şeklinde telaffuz edilir.

 • she : şi -> kız
 • ship : şip -> gemi
 • shake : şeyk -> sallamak

– “ph” ile başlayan kelimelerde “f” harfi sesini verir.

 • phantom : fentım -> hayalet
 • philosophy : filosofi -> felsefe
 • telephone : telıfon -> telefon

– “u” harfi kelime başlarındaysa ; “ye, yu” şeklinde ve uzun okunur.

 • union : yunion -> sendika, birlik
 • uniform : yuniform -> üniforma
 • unit : yunit -> birim

– “tion” , şın şeklinde telaffuz edilir.

 • competition : kompetişın -> rekabet
 • frustration : frastıreyşın -> hayal kırıklığı
 • multiplication : maltipleyşın -> çoğalma